Nie ste prihlásený Prihlásiť sa

Nápoveda

Úvod do phpScheduleIt

Začíname

Pre používanie plánovača je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Ak ste sa už zaregistrovali, musíte sa prihlásiť, aby ste mohli začať používať tento systém. V hornej časti každej stránky (okrem registračnej stránky a stránky pre prihlásenie) uvidíte informácie o privítaní, dnešný dátum a niekoľko odkazov -- "Odhlásiť sa", "Môj riadiaci panel", pod odkazom pre privítanie, a "Pomoc" pod dátumom.

Ak je na privítacom odkaze zobrazený predchádzajúci užívateľ , kliknite na "Odhlásiť" pre vyčistenie cookies, ktoré boli použité a Prihláste sa pod svojim menom a heslom. Kliknutím na odkaz "Môj riadiaci panel" sa dostanete do časti Môj riadiaci panel, vaša "domovská stránka" plánovača. Kliknutím na odkaz "Pomoc" otvoríte pop-up okno pre nápovedu. Kliknutím na odkaz "Email Administrátorovi" pošle email administrátorovi systému.

Varovanie: Ak máte spustený Norton Personal Firewall počas používania phpScheduleIt, môžu sa vyskytnúť problémy. Prosím ukončite Norton Personal Firewall počas používania phpScheduleIt. Po skončení práce s phpScheduleIt ho môžete znova spustiť.

Nahor

Registrácia

Pre zaregistrovanie sa do systému, choďte prosím na stránku pre registráciu. To môžete dosiahnuť cez odkaz na úvodnú prihlasovaciu stránku. Je potrebné vyplniť každé pole vo formulári. Emailová adresa, s ktorou sa zaregistrujete, bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno. Informácie, ktoré zadáte pri registrácii, môžete v budúcnosti kedykoľvek meniť pomocou zmeny vášho profilu. Výberom voľby "Udržuj ma pripojeného" dosiahnete to, že budú použité cookies pre vašu identifikáciu do systému a pri ďalšom používaní plánovača sa nebudete musieť prihlasovať do systému zadaním vášho mena a hesla, pretože si to systém zapamätá. Túto voľbu by ste mali použiť len vtedy, ak ste jediný užívateľ využívajúci plánovač na vašom počítači. V žiadnom prípade túto voľbu nepoužívať na počítači, ktorý nie je Váš. Mohlo by tak dôjsť k zneužitiu Vašich údajov. Po registrácii, budete presmerovaní do časti Môj riadiaci panel.

Nahor

Prihlasovanie

Prihlasovanie je také jednoduché, aké je zadanie vašej emailovej adresy a hesla. Musíte byť registrovaný predtým než sa môžete prihlásiť. To môžete dosiahnuť kliknutím na registračnný odkaz, ktorý je na prihlasovacej stránke. Výberom voľby "Udržuj ma prihláseného " bude použité cookies na identifikáciu pri každom návrate do plánovača, bez toho, aby ste sa museli prihlasovať.Túto voľbu by ste mali použiť len vtedy, ak ste jediný užívateľ využívajúci plánovač na vašom počítači. Po prihlásení budete presmerovaný do oblasti Môj riadiaci panel.

Nahor

Výber jazyka

Na prihlasovacej stránke je menu so všetkými dostupnými jazykovými mutáciami, ktoré administrátor pridal do systému. Prosím vyberte jazyk, ktorý preferujete a celý systém phpScheduleIt bude s vami komunikovať týmto jazykom. Text, ktorý do systému pridá administrátor alebo užívatelia systému, nebude preložený. Preložený bude len text samotnej aplikácie. Ak chcete vybrať iný jazyk, tak je potrebné sa odhlásiť.

Nahor

Zmena Profilu/Hesla

Ak chcete zmeniť váš profil (meno, email, atď.) alebo vaše heslo, prihláste sa prosím do systému. V sekcii Môj riadiaci panel, v odkaze Moje rýchle odkazy, klliknite na "Zmena profilu /hesla". Dostanete sa do formulára s vašimi vyplnenými informáciami. Môžete zmeniť ľubovoľnú informáciu, ktorú potrebujete. Každé pole, ktoré necháte prázdne, nebude zmenené. Ak si želáte zmeniť vaše prihlasovacie heslo, zadajte ho prosím dvakrát. Po editácii vaších informácií, kliknite na "Zmeniť profil " a vaše zmeny budú uložené do databázy. Potom budete automaticky presmerovaný do sekcie Môj riadiaci panel.

Nahor

Reset vášho zabudnutého hesla

Ak ste si zabudli vaše heslo, môžete ho zresetovať a nové heslo vám bude poslané emailom. Aby ste to mohli zrealizovať, prejdite na prihlasovaciu stránku a kliknite na odkaz "Zabudol som heslo", ktorý je hneď pod formulárom na prihlásenie. Následne budete presmerovaný na novú stránku, na ktorej je potrebné zadať vašu emailovú adresu. Po kliknutí na "Odoslať", vám bude náhodne vygenerované nové heslo. Toto nové heslo bude uložené v databáze systému a zároveò vám bude poslané emailom. Po obdržaní nového hesla sa môžete, prihlásiť a následne si vaše nové heslo zmeniť.

Nahor

Ako získať pomoc

Ak nemáte oprávnenie na využívanie zdrojov alebo máte otázky ohľadom rezervácií, prosím použijte odkaz "Email Administrátorovi", ktorý sa nachádza v sekcii Moje rýchle odkazy

Nahor

 

Môj riadiaci panel

Riadiaci panel je vaša "domovská stránka " pre rezervačný systém. Tu môžete prezerať, zadávať nové rezervácia alebo ich mazať. Môj riadiaci panel taktiež obsahuje odkaz na Plánovač, odkaz na Zmenu vášho profilu a voľbu na odhlásenie sa z rezervačného systému.

Nahor

Moje rýchle odkazy

Oblasť rýchlych odkazov vám poskytne bežné odkazy aplikácie. Prvý, "Choď na Online plánovač " vás nasmeruje na predvolený plánovač. Tu môžete prezerať rozvrhy jednotlivých zdrojov, rezervovať zdroje a meniť vaše súčasné rezervácie.

"Prezri môj kalendár " vás navedie na kalendárový pohľad rezervácií, ktoré ste si naplánovali alebo na ktorých ste zúčastnený. Tento pohľad je možný na dennej, týždennej alebo mesačnej báze.

"Pozri rozvrh & Kalendár zdrojov " vás navedie na kalendárový pohľad rezervácií pre vybraný zdroj alebo pre všetky zdroje vybraného rozvrhu. Ak ste si zvolili denný pohľad určitého zdroja, budete mať tiež možnosť vytlačiť pohľad "Zonam prihlásených" kliknutím na ikonu notebook-u, ktorá sa nachádza vedľa menu pre zdroje.

"Zmena môjho Profilu/Hesla" vás navedie na stránku, ktorá vám umožní meniť vaše osobné informácie, ako sú prihlasovacia email adresa, meno, telefónne číslo a heslo. Všetky tieto informácie budú za vás vypísané. Prázdne alebo nezmenené hodnoty nebudú zapísané do databázy.

"Správa mojich emailových nastavení " vás navedie na stránku, kde si môžete vybrať ako a kedy chcete byť kontaktovaný vzhľadom naváš rozvrh. Predvolená voľba je, že obdržíte notifikáciu formou HTML emailu stále keď pridáte, zmeníte alebo zrušíte rezerváciu.

Posledný odkaz , "Odlhásiť" vás odhlasí zo súčasnej session a presmeruje vás na prihlasovaciu stránku.

Nahor

Moje oznámenia

Táto oblasť obsahuje všetky oznámenia, ktoré sú pridané do systému administrátorom.

Nahor

Moje rezervácie

Oblasť rezervácií zobrazuje všetky vaše rezervácie, ktoré začínajú dneškom (predvolene). Táto oblasť zobrazuje pre každú rezerváciu Dátum, Zdroj, Dátum/čas vytvorenia rezervácie, Dátum/čas jej poslednej modifikácie, Počiatočný čas a Koncový čas. Z tejto oblasti môžete taktiež meniť rezerváciu alebo ju zrušiť, jednoducho kliknutím na odkaz "Zmeniť" alebo "Zmazať" na konci príslušnej rezervácie. Obidve akcie vyvolajú pop-up okno, v ktorom je možné potvrďiť zmeny vašej rezervácie. Kliknutím na dátum rezervácie sa otvorí nové okno, v ktorom je možné prezerať detaily rezervácie.

Pre usporoadanie vašich rezervácií podľa konkrétneho ståpca, kliknite na odkaz ( – ) alebo ( + ) v hornej časti ståpca. Znak mínus usporiadá vaše rezervácie v poradí zhora nadol podľa mena ståpca, znak plus usporiada vaše rezervácie v poradí zdola nahor podľa mena ståpca.

Nahor

Moje oprávnenia

Oblasť oprávnení zobrazuje všetky zdroje, ku ktorým ste získali oprávnenie na používanie. Táto časť zobrazuje mená zdrojov, ich umiestnenie a telefónne číslo, ktoré môžete použiť pre kontaktovanie.

Po registrácii nebudete mať oprávnenie na využívanie zdrojov, pokiaľ vám administrátor neumožní povoliť všetky zdroje automaticky. Iba administrátor vám môže prideliť oprávnenia na využívanie zdrojov. Ak nemáte pridelené oprávnenie na využívanie konkretného zdroja, nebudete ho môcť využívať, ale budete môcť prezerať jeho súčasné rezervácie.

Nahor

Moje pozvania

Oblasť moje pozvania zobrazuje všetky rezervácie, ku ktorým ste boli pozvaný a umožòuje vám to buď pozvanie akceptovať alebo odmietnuť. Ak pozvanie príjmete, stále máte možnosť ukončiť účasť na tomto pozvaní neskôr. Ak pozvanie zamietnete, nebudete mať v budúcnosti možnosť akceptovať pozvanie k rezervácii.

Nahor

Moja účasť na rezervácii

Oblasť Moja účasť na rezervácii zobrazuje všetky rezervácie, na ktorých máte účasť. Neukazjue rezervácie, ktoré ste vytvorili sami. Na tomto mieste si môžete vybrať ukončenie účasti pre vybranú rezerváciu. Ak účasť ukončíte, nebudete mať možnosť zúčastniť sa rezervácie aj keď vás tvorca pozve ešte raz.

Nahor

 

Používanie plánovača

Plánovač je miesto, kde môžete vykonávať všetky plánovacie funkcie pre prideľovanie k jednotlivým zdrojom. Zobrazený týždeò začína súčasným a pokračuje siedmimi (7) dòami. Tu si môžete prezerať zdroje plánovača, rezervovať zdroje a meniť vaše súčasné rezervácie. Rezervácie budú zafarbené a budú zobrazené, ale iba vaše rezervácie budú odkazovať na editáciu vašej rezervácie. Všetky ďalšie rezervácie budú odkazovať len na prezeranie rezervácie.

Môžete zmeniť rezervácie (ak existuje viac ako jedna) použitím menu v hornej časti každej rezervácie.

Systemový administrátor môže špecifikovať časy, ktoré znamenajú "výpadky systému". Tieto časy nebude možné rezervovať pokiaľ budú v konflikte s časmi výpadkov.

Nahor

Verzia len na čítanie

Ak ste sa ešte nezaregistrovali do rezervačného systému alebo ste sa neprihlásili, môžete prezerať verziu systému, ktorá je určená len na čítanie kliknutím na odkaz "Plánovač len na čítanie ", ktorý je na prihlasovacej stránke. Táto verzia plánovača vám ukáže všetky zdroje a rezervácie, ale nebudete môcť prezerať žiadne detaily o zdrojoch a rezerváciách a taktiež nebudete môcť zadávať rezervácie.

Nahor

Vytvorenie rezervácie

Aby ste mohli rezervovať zdroj, najprv prejdite na deò, pre ktorý si prajete vytvoriť rezerváciu. Keď ste už našli tabuľku pre požadovaný deò, kliknite na meno zdroja. Tým sa spustí pop-up okno, kde si môžete vybrať počiatočné a koncové dni (ak sú povolené) a časy, pre ktoré chcete rezervovať daný zdroj.

Pod informáciou o výbere času je odkaz, ktorý hovorí aká dlhá môže byť rezervácia pre daný zdroj. Ak vaša rezervácia je väčšia alebo menšia než tento povolený čas, tak to nebude akceptované.

Ak máte záujem, môžete si vybrať aj opakovanú rezerváciu. Pre opakovanú rezerváciu vyberte dni, pre ktoré chcete, aby sa opakovala rezervácia, potom vyberte trvanie rezervácie, ktorá sa bude opakovať. Rezervácia bude vytvorená pre vybraný počiatočný deò, plus všetky dni, ktoré ste vybrali ako opakujúce. Všetky dátumy, ktoré nemohli byť rezervované kvôli konfliktom v rezervácii, budú vypísané. Ak vytvárate viacdennú rezerváciu, voľby pre opakovanie nebudú dostupné.

Môžete pridať súhrn tejto rezervácie pomocou vyplnenia sumárneho textového boxu. Tento súhrn bude dostupný pre všetkých ďalších užívateľov len na čítanie.

Po nastavení správneho začiatku a nastavením počiatočných a koncových dní/časov pre rezerváciu a výberom voľby pre opakovanú rezerváciu, stlačte tlačítko "Uložiť". Ak rezervácia nebola úspešná, objaví sa správa, ktorá vás informuje o dátume(och), ktoré neboli úspešne zarezervované. Ak sa vám nepodarilo úspešne zarezervovať vybrané dátumy, choďte naspäť a zmeòte požadované časy tak, aby nekolidovali s ďalšími už existujúcimi rezerváciami. Ak vaše rezervácie boli úspešne vykonané, rozvrh sa automaticky obnoví. To je potrebné na to, aby sa obnovili všetky informácie o rezerváciách z databázy.

Nie je možné rezervovať zdroj pre dátum, ktorý uplynul, pre zdroj, ktorý vám nebol pridelený alebo pre zdroj, ktorý je momentálne neaktívny. Tieto zdroje sú označené sivou farbou a neobsahujú odkaz pre vytvorenie rezervácie.

Nahor

Zmena/Zrušenie rezervácie

Existuje niekoľko spôsobov ako zmeniť alebo zrušiť rezerváciu. Jeden je prostredníctvom Môj riadiaci panel ako je popísané vyššie. Druhý je pomocou online plánovača. Ako už bolo skôr uvedené, iba vy budete môcť meniť vaše rezervácie. Všetky ďalšie rezervácie budú zobrazené, ale nebudú obsahovať odkaz na ich editáciu.

Pre zmenu rezervácie pomocou plánovača, jednoducho kliknite na rezerváciu, ktorú chcete zmeniť. Týmto sa vám otvorí pop-up okno, ktoré je veľmi podobné ako je rezervačné okno. Máte 2 možnosti; môžete zmeniť buď počiatočné a koncové časy rezervácie, alebo môžete kliknúť na zaškàtavací box "Zmazať". Po vykonaní vaších zmien, stlačte talčítko "Zmeniť", ktorý je v spodnej časti formulára. Vaša nová voľba bude porovnaná so súčasnými rezerváciami a objaví sa správa, ktorá vám oznámi stav vašej modifikácie. Ak potrebujete zmeniť časy, choďte naspäť na okno pre modifikáciu a vyberte nové časy, ktoré sa neprekrývajú s ďalšími rezerváciami. Po úspešnej zmene vašej rezervácie, plánovač sa automaticky obnoví. To je potrebné na obnovenie všetkých informácií z databázy.

Pre zmenu skupiny opakujúcich sa rezervácií, zaškrtnite box označený "Zmeniť všetky opakujúce sa záznamy v skupine?". Všetky kolidujúce dátumy budú vypísané.

Nie je možné zmeniť rezerváciu, ktorá bola zadaná pred súčasným dátumom, resp. dátumom, ktorý už uplynul.

Nahor

Navigácia v plánovači

Je niekoľko spôsobov ako sa pohybovať v kalendári plánovača..

Pohybujte sa pomocou týždòov použitím odkazov "Predchádzajúci týždeò " a "Nasledujúci týždeò ", ktoré sú v spodnej časti plánovača .

Môžete prejsť na ľubovoľný dátum výberom dátumu z formulára, ktorý je v spodnej časti plánovača.

Prechodom na navigačný kalendár kliknutím na odkaz "Prezeraj kalendár ", ktorý je tiež v spodnej časti plánovača. Nájdite požadovaný dátum a kliknite naò, aby ste sa dostali na tento dátum v plánovači.

Nahor

Support

phpScheduleIt Official Project Home

Support Forum

phpScheduleIt SourceForge Project Home

Credits

Authors

Nick Korbel

Dung Le

Jan Mattila

Logo/UI

Hannah Milan

Translators

Boris Vatin (French)

Dariusz Kliszewski (Polish)

Tadafumi Kouzato (Japanese)

(Dutch)

Julio Guedimin (Spanish)

Jordi Divins (Catalan)

Daniele Cordella, Marco Ponti (Italian)

Olli Räisänen (Finnish)

Thank you to the following projects and libraries

Smarty

PEAR

adLDAP

jQuery

FullCalendar

log4php

securimage

SimpleImage

PHPMailer

jsTimezoneDetect

License

phpScheduleIt free and open source, licenced under the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. Please see the included License file for more details.